Hårt substrat i marin miljö

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-6466-2.