Uppföljning av licensjakten efter varg 2011

Förhållanden under jakten. ISBN 978-91-620-6463-1.

Sidor
42
Utgiven
2011-12
Pris
133,00 kr. (exkl moms)
140,98 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6463-1

Förhållandena under jakten

Hösten 2009 beslutade riksdagen att den svenska vargstammens tillväxttakt ska begränsas tillfälligt och regleras genom begränsad licensjakt, kompletterad med skyddsjakt. Vintern 2011 genomfördes den andra licensjakten efter varg i Sverige. I den här rapporten följs genomförandet upp av årets licensjakt.

Syftet med uppföljningen är att ta tillvara erfarenheter och lärdomar inför framtiden. Även detta år genomfördes jakten på ett sätt som motsvarar Naturvårdsverkets krav i beslut om jakten, krav som syftar till att jakten ska äga rum under strängt kontrollerade former. Jakttiden ändrades jämfört med förra årets beslut, och jakttiden bestämdes till 15 januari – 15 februari. I årets beslut fick inga terrängmotorfordon användas för att söka spår efter varg.

I stor utsträckning organiserades och genomfördes jakten på samma sätt som i fjol. Såväl länsstyrelsernas tjänstemän som besiktningsmän och jaktledare vittnar om en lugnare jakt detta år. I samband med jakten inkom dock ett stort antal protestmail till myndigheterna och på vissa håll stördes jakten av jaktmotståndare. Kommunikationen mellan myndigheter och jaktutövare har rapporterats fungera väl.

Beställtryck, ej rabatt.