Värna Vårda Visa

Ett program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden 2005–2015. ISBN 978-91-620-6462-4

Sidor
30
Utgiven
2011-10
Pris
186,00 kr. (exkl moms)
197,16 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6462-4

Ett program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden 2005–2015

En uppdatering av Naturvårdsverkets rapport från 2004, ”Värna Vårda Visa – Ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 2005–2015” (rapport 5410:2010). Revideringen beskriver målsättningar och förslag till åtgärder för perioden 2011–2015 inom arbetet med förvaltning och nyttjande av skyddade områden.

- - -

Beställtryck. ej rabatt.