Åtgärdsprogram för batavsandbi, fältsandbi och flodsandbi, 2014–2018

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6452-5.