Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2008–2011. ISBN 978-91-620-6445-7.