Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2008–2011. ISBN 978-91-620-6445-7.

Sidor
181
Utgiven
2011-06
Pris
321,00 kr. (exkl moms)
340,26 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6445-7

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2008–2011

Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram inom miljöövervakningens screeningprogram under 2008–2010 och ger rekommendationer om eventuella framtida åtgärder för de kemiska ämnen som studerats. Här ges en kort sammanfattning av resultaten. Syftet med screeningen är att få en uppfattning om vilka halter av ett antal kemiska ämnen som vi kan hitta i miljön, samt i vilken mån människor riskerar att exponeras för dessa ämnen.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.