Åtgärdsprogram för storviol 2011–2015

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6444-0.