Ljud från pålning av vindkraftfundament – påverkan på fiskbeteende

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6437-2.