Ljud från vindkraft i havet och dess påverkan på fisk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6436-5.