Ljud från vindkraft i havet och dess påverkan på fisk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6436-5.

Sidor
39
Utgiven
2011-08
Pris
141,00 kr. (exkl moms)
149,46 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6436-5
Författare
Mathias H. Andersson m.fl.

Under de senaste årtiondena har den allmänna ljudnivån i våra hav ökat på grund av bland annat ökad fartygstrafik och annan industriell verksamhet som alstrar ljud. Havsbaserad vindkraft är en av de verksamheter som tillför onaturligt ljud.

Den här rapporten beskriver vilket ljud och vilka ljudnivåer som Lillgrunds vindkraftspark i Öresund genererar under vattenytan. Här redovisas också den möjliga påverkan på fisk som ljudet från vindkraftparken har. Kunskapen kan användas vid planering, miljökonskvensbeskrivning och tillståndsgivning för vindkraftparker till havs.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.