Miljömålen på ny grund

Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011. ISBN 978-91-620-6433-4.