Åtgärdsprogram för barkkvastmossa

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6431-0.