Åtgärdsprogram för kungsörn, 2011–2015

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-62-6430-3.