Bentiska processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6414-3.

Sidor
35
Utgiven
2011-03
Pris
131,00 kr. (exkl moms)
138,86 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6414-3
Författare
Torleif Malm och Roland Engkvist.

Rapporten beskriver ekologiska effekter för bottensamhällena som havsbaserade vindkraftverks fundament ger upphov till.

Kan användas som underlag vid planering, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsgivning för havsbaserade vindkraftsparker.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.