Bentiska processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6414-3.