Målsjöundersökningen 2007–2008

Naturvårdsverket har provtagit och försurningsbedömt landets ca 3000 kalkade målsjöar. ISBN 978-91-620-6412-9.

Sidor
80
Utgiven
2011-04
Pris
173,00 kr. (exkl moms)
183,38 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6412-9
Författare
Jens Fölster, Filip Moldan och Johanna Stadmark

Det försurande nedfallet över Sverige har minskat och det har inneburit en återhämtning i många tidigare försurade vatten. Därför är det nu möjligt att trappa ned eller avsluta kalkningsinsatserna i flera sjöar och vattendrag. Som ett led i att anpassa den omfattande kalkningen till minskad försurning lät Naturvårdsverket provta och försurningsbedöma landets cirka 3000 kalkade målsjöar, och därtill cirka 1800 okalkade referenser. De nya försurningsbedömningarna har sedan använts av länsstyrelserna när de har reviderat de regionala åtgärdsplanerna under 2010–2011.

Denna omfattande målsjöundersökning har även lett till en förbättrad bedömningsgrund för försurning, och ett omdrev av målsjöarna är igångsatt för att ytterligare öka precisionen i försurningsbedömningarna under den känsliga återhämtningsfasen.

- - -

Rapporten kommer som trycksak inom kort.