Grönytor i tätorter

Beskrivning av metoder och kostnadsalternativ för övervakning av tätorters grönytor. ISBN 978-91-620-6411-2.