Sårbarhetsanalys för oljeutsläpp i svenska havsområden

Rapporten kan användas som ett diskussionsunderlag för planering av åtgärder. ISBN 978-91-620-6410-5.

Sidor
77
Utgiven
2011-01
Pris
194,00 kr. (exkl moms)
205,64 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6410-5
Författare
Tobias Edman, Anna Engdahl och Petra Odentun

Fartygstrafiken och oljetransporterna över Östersjön har ökat och förväntas också fortsätta att öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. För att få bättre kunskap om hur stor risken är i förhållande till olika habitat och populationers känslighet i händelse av ett oljeutsläpp initierade Naturvårdsverket, i samråd med Transportstyrelsen och Kustbevakningen, projektet ”Risk- & sårbarhetsanalys för oljeutsläpp i svenska havsområden”.

För att kunna få en nationell översikt har vi valt att ta fram ett kartunderlag som visar hur sårbarheten för ett större oljeutsläpp inom olika livsmiljöer och populationer i svenska kust- och havsområden varierar över året. Resultaten visar tydligt att den grunda kustzonen generellt är väldigt känsligt för oljeutsläpp under hela året.

Rapporten riktar sig främst till berörda myndigheter och kan användas som ett diskussionsunderlag för planering av åtgärder för att öka skyddet för de områden och populationer som identifierats som mest sårbara.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.