Sårbarhetsanalys för oljeutsläpp i svenska havsområden

Rapporten kan användas som ett diskussionsunderlag för planering av åtgärder. ISBN 978-91-620-6410-5.