Konsekvenser för Faluån, Runn och Dalälven av åtgärder på gruvavfall i Falun

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6403-7.

Sidor
65
Utgiven
2010-12
Pris
200,00 kr. (exkl moms)
212,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6403-7
Författare
Lennart Lindeström och Mats Tröjbom.

Rapporten visar en översiktlig beskrivning av vad som kunnat utläsas i det mottagande vattenområdet för vatten från Falun, till följd av genomförda åtgärder inom Faluprojektet. Rapporten redovisar de metallhalter och -mängder som uppmätts i vatten före, under och efter Faluprojektets genomförande.

Rapporten ingår i slutrapporteringen av Faluprojektet, som omfattar en sammanfattande slutrapport och ytterligare fyra delrapporter. Delrapporten kan läsas fristående och riktar sig till den som önskar fördjupad information.

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.