Konsekvenser för Faluån, Runn och Dalälven av åtgärder på gruvavfall i Falun

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6403-7.