Åtgärder på gruvområdet vid Falu gruva

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6402-0.