In situ tvättning av kisbränderdeponin i Falun

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6400-6.

Sidor
148
Utgiven
2010-12
Pris
316,00 kr. (exkl moms)
334,96 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6400-6
Författare
Åsa Hanæus och Bo Ledin

Åtgärder vid f.d. svavelsyrafabriken

När avtalet som ligger till grund för Faluprojektet arbetades fram, bedömdes metalläckaget från kisbränderdeponin svara för ca hälften av de dåvarande zink- och kadmiumutsläppen från Falun. I rapporten beskrivs in situ tvättning, genomförda åtgärder och resultatet av dessa.

Rapporten ingår i slutrapporteringen av Faluprojektet som omfattar en sammanfattande slutrapport och ytterligare fyra delrapporter. Delrapporten kan läsas fristående och riktar sig till den som önskar fördjupad information.

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.