Historisk bakgrund och genomförandet av Faluprojektet

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6399-3.

Sidor
57
Utgiven
2010-12
Pris
159,00 kr. (exkl moms)
168,54 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6399-3
Författare
Per Haglund och Åsa Hanæus

Rapporten berättar om bakgrunden till gruvavfallets tillkomst, den tar även upp Dalälvsdelegationen och dess gruvavfallsprojekt, förhandlingar och avtal gällande Faluprojektet, genomförande och framtida uppföljning av Faluprojektets åtgärder.

Rapporten ingår i slutrapporteringen av Faluprojektet som omfattar en sammanfattande slutrapport och ytterligare fyra delrapporter. Delrapporten kan läsas fristående och riktar sig till den som önskar fördjupad information.

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.