Historisk bakgrund och genomförandet av Faluprojektet

Delrapport i slutrapporteringen av Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6399-3.