Efterbehandling av gruvavfall i Falun 1992-2008

Sammanfattande slutrapport för Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6398-6.