Efterbehandling av gruvavfall i Falun 1992-2008

Sammanfattande slutrapport för Faluprojektet. ISBN 978-91-620-6398-6.

Sidor
33
Utgiven
2010-12
Pris
152,00 kr. (exkl moms)
161,12 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6398-6
Författare
Åsa Hanæus och Bo Ledin.

Sammanfattande slutrapport för Faluprojektet

Regeringen beslöt 1987 att tillsätta Dalälvsdelegationen med uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att rena Dalälven inom 10 år. Som följd av delegationens arbete träffade Stora Kopparbergs Bergslags AB och tillsynsmyndigheterna, det vill säga Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Falu kommuns miljönämnd, 1992 ett avtal om efterbehandling av gruvavfall i Falun. För att genomföra åtgärderna inom avtalet skapades det som kom att kallas Faluprojektet.

Denna rapport utgör den sammanfattande slutrapporteringen av Faluprojektet. I rapporteringen ingår även fem delrapporter. Dessa kan läsas fristående och riktar sig till den som önskar fördjupad information om någon del av projektet.

 - - -

Beställtryck, ej rabatt.