Att satsa på lokalt naturskydd

En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av natur ISBN: 978-91-620-6397-9.

Sidor
62
Utgiven
2010-12
Pris
167,00 kr. (exkl moms)
177,02 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6397-9

En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av natur

Under de senaste tio åren har kommunernas arbete med naturvård varit en viktig del i naturvårdspolitiken och sedan 1999 har kommunerna själva möjlighet att besluta om naturreservat. Under den senaste tioårsperioden har även statligt finansierade satsningar gjorts i form av markåtkomstbidrag och bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Utvärderingen visar att mängden naturreservat som bildas av kommuner per år totalt sett i landet bara har ökat marginellt sedan miljöbalkens införande. Aktiviteten mellan kommunerna varierar stort och kommunalt beslutade naturreservat återfinns i drygt hälften av landets  kommuner. De främsta bakomliggande orsakerna till varför vissa kommuner är mer aktiva än andra är politisk vilja och resurser – finns viljan så avsätts resurser till arbetet. Då förbättras förutsättningarna för att kunna arbeta strategiskt med bidragsansökningar och naturvårdsplaner. En drivande faktor i reservatsbildandet är aktualisering av naturskydd vid exploateringstryck på tätortsnära naturområden – orsakerna kan vara allt ifrån byggnationer till skogsbruk.

De statliga insatserna i form av markåtkomstbidrag och LONA är centrala för att möjliggöra för fler kommuner att arbeta aktivt med reservatsbildning. Det är också viktigt att utveckla informationen om markåtkomstbidrag och reservatsbildning.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.