Att satsa på lokalt naturskydd

En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av natur ISBN: 978-91-620-6397-9.