Näringslivet och biologisk mångfald

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN: 978-91-620-6394-8