Näringslivet och biologisk mångfald

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN: 978-91-620-6394-8

Sidor
40
Utgiven
2010-11
Pris
126,00 kr. (exkl moms)
133,56 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6394-8

Redovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten är Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Näringslivet och Biologisk mångfald. Uppdraget innebar att ta fram förslag till en plattform som syftar till att öka näringslivets engagemang för att kunna nå uppställda nationella miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Rapporten beskriver hur arbetet har genomförts, samt ger förslag till plattform.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.