Åtgärdsprogram för arter på asp i Norrland

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6393-1.