Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Mätningar av miljöns effekter på människors hälsa. ISBN 978-91-620-6392-4.

Sidor
74
Utgiven
2010-12
Pris
149,00 kr. (exkl moms)
157,94 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6392-4
Författare
Annika Nordenstam och Katarina Eckerberg.

I denna studie undersöks hur LONA-stödet påverkat kommunernas arbete med att bilda kommunala naturreservat. Drygt hälften av kommunerna uppger att de bildat kommunala naturreservat, som främst handlar om att tillgodose behov av områden för friluftsliv och om att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.  

Slutsatsen av denna studie är att LONA spelat en viktig roll i att skynda på lokalt områdesskydd, särskilt i kommuner där processen att bilda naturreservat ännu inte påbörjats, och att det bidragit till att öka intresset och förankringen för naturskydd hos lokala politiker. LONA kan med sina 25 miljoner kronor till 119 områdesskyddsprojekt därmed ses som ett effektivt styrmedel inom naturskyddet, där tätortsnära områden med naturvärden skyddas och på så sätt kan användas av många människor i sina vardagsliv. LONA bör också ses som ett viktigt verktyg för att leva upp till de internationella åtagandena enligt konventionen för biologisk mångfald om ökat skydd, delaktighet och inflytande på lokal nivå.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.