Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen

Rapport. ISBN: 978-91-620-6391-7.

Sidor
53
Utgiven
2010-11
Pris
152,00 kr. (exkl moms)
161,12 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6391-7
Författare
Sverker Molander, m.fl.

Rapporten ger en överblick över vilka miljökvalitetsmål som blir påverkade av de vanligaste förnybara energislagen, såsom havs- respektive landbaserad vindkraft, odlade biobränslen och trädbränslen, värmepumpar och solceller. Den överblicken är en utgångspunkt och ger möjlighet för såväl myndigheter som energisektorns aktörer att arbeta vidare för att minimera de negativa effekterna med det nya energisystem vi är på väg in i.

- - -

Beställtryck, ej rabattl.