Utvärdering av det svenska nätverket av Särskilda Skyddsområden för fåglar (SPA-nätverket)

Ett regeringsuppdrag ISBN 978-91-620-6390-0.