Utvärdering av det svenska nätverket av Särskilda Skyddsområden för fåglar (SPA-nätverket)

Ett regeringsuppdrag ISBN 978-91-620-6390-0.

Sidor
67
Utgiven
2010-11
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-6390-0

Ett regeringsuppdrag

Denna rapport är en redovisning av ett regeringsuppdrag. Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2010 (2009-12-21) Naturvårdsverket följande uppdrag: Naturvårdsverket ska göra en utvärdering av befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för fåglar.

- -  -

Endast pdf