Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård

Sammanfattning av Sveriges fjärde nationella rapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald: ISBN 978-91-620-6389-4.

Sidor
46
Utgiven
2010-10
Pris
207,00 kr. (exkl moms)
219,42 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6389-4

Sammanfattning av Sveriges fjärde nationella rapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald

Rapporten redogör för hur svensk naturvård arbetar med konventionen om biologisk mångfald inom våra sexton nationella miljökvalitetsmål. Dessutom behandlas områden inom konventionen som inte har någon direkt motsvarighet i miljökvalitetsmålen. Rapporten är tänkt att inspirera till konkreta åtgärder för att ytterligare förstärka arbetet med hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.