Åtgärdsprogram för sydlig kärrsnäppa

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Med uppdaterad åtgärdstabell. ISBN: 978-91-620-6388-7.