Konsekvenser av att EU skärper sitt klimatmål från -20 till -30 procent

En genomgång av Europeiska kommissionens konsekvensanalys med en kompletterande analys avseende effekter för Sverige. ISBN 978-91-620-6384-9.

Sidor
99
Utgiven
2010-09
Pris
187,00 kr. (exkl moms)
198,22 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6384-9

En genomgång av Europeiska kommissionens konsekvensanalys med en kompletterande analys avseende effekter för Sverige

Europeiska kommissionen redovisade i maj 2010 en analys av konsekvenserna av att EU genomför en minskning av utsläppen av växthusgaser som sträcker sig längre än unionens nuvarande klimatmål till 2020.   

Bakgrunden till kommissionens nya konsekvensanalys är att EU vid ett flertal tillfällen sagt sig vara berett att skärpa unionens klimatmål från det nuvarande målet på minus 20 procent till ­minus 30 procent år 2020 ”om förutsättningarna är de rätta”. Röster har också höjts för att EU, unilateralt, borde skärpa klimatmålet till 2020. Kommissionens tidigare konsekvensanalys från 2008 behövde dessutom uppdateras, eftersom den främst behandlade ett klimatmål för EU på minus 20 procent och utgick från en prognos över utsläppsutvecklingen som togs fram före den ekonomiska krisen.  

I denna rapport redovisas en genomgång av kommissionens nya konsekvensanalys från 2010 kompletterad med en särskild analys avseende effekter för Sverige.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.