Konsekvenser av att EU skärper sitt klimatmål från -20 till -30 procent

En genomgång av Europeiska kommissionens konsekvensanalys med en kompletterande analys avseende effekter för Sverige. ISBN 978-91-620-6384-9.