Sektorsansatser i det internationella klimatarbetet

Förutsättningar för sektorsansatser efter COP 15 i Köpenhamn. ISBN 978-91-620-6380-1.