Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter (2010:8) om kontroll av luftkvalitet

Redovisning av motiveringar till de huvudsakliga ändringarna och en kostnadsuppskattning som föreskrifterna kan medföra för kommunerna. ISBN 978-91-620-6377-1.