Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter (2010:8) om kontroll av luftkvalitet

Redovisning av motiveringar till de huvudsakliga ändringarna och en kostnadsuppskattning som föreskrifterna kan medföra för kommunerna. ISBN 978-91-620-6377-1.

Sidor
65
Utgiven
2010-07
Pris
132,00 kr. (exkl moms)
139,92 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6377-1

EU:s nya luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG) har genomförts i Sverige genom  luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter (2010:8) om kontroll av luftkvalitet.

I rapporten redovisas motiveringar till de huvudsakliga ändringarna samt en uppskattning av de kostnader som föreskrifterna kan komma att medföra för kommunerna. Det konstateras att det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra kontrollen av miljökvalitetsnormerna är i samverkan med andra kommuner.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.