Övervakning av främmande arter i Mälaren

En sammanställning av dagens kunskap av introducerade arter .SBN 978-91-620-6375-7.

Sidor
56
Utgiven
2011-06
Pris
134,00 kr. (exkl moms)
142,04 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6375-7

Introduktionen av främmande arter är ett stort hot mot sötvattensmiljöns biologiska mångfald. Genom den ökande globala handeln har introduktionen av främmande arter till nya områden ökat kraftigt. Främmande arter hotar naturliga processer och inhemska arter genom att förändra habitat och konkurrera om föda och levnadsutrymme. Det finns idag inget svenskt miljöövervakningsprogram som belyser detta problem.

Rapporten ger en sammanställning av dagens kunskap av introducerade arter och förslag på hur en stor sjö, i detta fall Mälaren, kan övervakas med avseende på introduktioner av främmande arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.