Miljökostnader från sjöfartens avgasutsläpp

Ekonomiska konsekvenser. ISBN 978-91-620-6374-0.

Sidor
90
Utgiven
2010-07
Pris
148,00 kr. (exkl moms)
156,88 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6374-0
Författare
Joakim Johansson, m.fl.

Ekonomiska konsekvenser

Det är samhällsekonomiskt motiverat att minska utsläppen från sjöfarten mer än vad som är beslutat. Tekniken finns och det är i många fall förhållandevis billigt. Det visar den här rapporten om miljökostnaderna för sjöfartens avgasutsläpp.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.