Miljökostnader från sjöfartens avgasutsläpp

Ekonomiska konsekvenser. ISBN 978-91-620-6374-0.