Beslutet om licensjakt på varg 2010

En kvalificerad uppföljning med beredningsprocessen i fokus. ISBN 978-91-620-6361-0.

Sidor
71
Utgiven
2010-06
Pris
146,00 kr. (exkl moms)
154,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6361-0

En processutvärdering med fokus på beredning av beslutet

Naturvårdsverkets första beslut om licensjakt på varg har utvärderats. Det är beredningen av beslutet och förberedelserna för jakten på regional nivå som studerats. Processen fungerade bra, även om det var stor tidspress.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

Ingår i boklistan "samhällsvetenskapliga utvärderingar".