Klimatmärkning av livsmedel

Den här rapporten visar olika sätt att klimatmärka både i Sverige och internationellt. ISBN 978-91-620-6355-9.