Klimatmärkning av livsmedel

Den här rapporten visar olika sätt att klimatmärka både i Sverige och internationellt. ISBN 978-91-620-6355-9.

Sidor
52
Utgiven
2010-04
Pris
152,00 kr. (exkl moms)
161,12 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6355-9

Nulägesbild januari 2010

Att vägleda konsumenter välja klimatsmartare mat med hjälp av klimatmärkning är ett område under utveckling. Den här rapporten visar olika sätt att klimatmärka både i Sverige och internationellt, med eller utan koldioxidsiffror. Den analyserar för- och nackdelar med olika system för klimatmärkning och deras olika sätt att kommunicera. Rapporten diskuterar också klimatmärkning i förhållande till andra styrmedel och pekar på möjliga utvecklingsvägar.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.