Air pollution and children´s respiratory health

Luftföroreningar och barns luftvägshälsa. ISBN 978-91-620-6353-5.

Sidor
117
Utgiven
2010-06
Pris
148,00 kr. (exkl moms)
156,88 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6353-5

Luftföroreningar och barns luftvägshälsa

Luftföroreningar kan orsaka luftvägssjukdomar hos barn.

Rapporten är ett underlag för Naturvårdsverkets och andra myndigheters arbete för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. Forskare vid Karolinska institutet har gjort en sammanställning av kunskaperna om betydelsen av luftföroreningar för barns ohälsa.

Barn som utsätts för luftföroreningar under kort eller lång tid får sin hälsa försämrad genom att symtom från luftvägarna förvärras och sjukdomar i luftvägarna blir vanligare. Även i förhållandevis rena miljöer kan luftföroreningar orsaka en ökad sjuklighet hos barn. Luftföroreningar från trafiken kan också bidra till uppkomsten av vanliga allergier som till exempel pollenallergi. Rapporten är skriven på engelska med en sammanfattning på svenska.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.