Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6351-1.