Planering och kommunikation kring vindkraft i havet

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6350-4.