Transport av avfall över gränserna

En utvärdering av brister, svårigheter och förutsättningar i den operativa tillsynen. ISBN: 978-91-620-6347-4.