Arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv

Handledningen är tänkt att vara övergripande och är upplagd som en uppslagsbok för att kunna användas flexibelt. ISBN 978-91-620-6342-9.