Åtgärdsprogram för havsmurarbi 2010–2014

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-6341-2.