Åtgärdsprogram för havsmurarbi 2010–2014

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-6341-2.

Sidor
44
Utgiven
2010-05
Pris
139,00 kr. (exkl moms)
147,34 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6341-2
Författare
Björn Cederberg m.fl.

(Osmia maritima)

Havsmurarbiet (Osmia maritima) förekommer sandstrandsområden längs Nordsjöns och sydvästra Östersjöns kuster. Igenplanteringar och igenväxning av dynmiljöer har kraftigt minskat artens livsutrymme, och idag finns biet endast på 6 lokaler i Sverige. Arten är klassad som akut hotad (CR). Programmet föreslår bland annat omfattande restaureringar av dynmiljöer.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.