Åtgärdsprogram för jättesköldlav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6337-5.