Åtgärdsprogram för elfenbenslav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6336-8.