Åtgärdsprogram för bombmurkla 2010–2014

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6333-7.

Sidor
42
Utgiven
2010-03
Pris
132,00 kr. (exkl moms)
139,92 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6333-7
Författare
Johan Nitare

(Sarcosoma globosum)

Åtgärdsprogrammet beskriver bombmurklan (Sarcosoma globosum) och dess livsmiljö. I åtgärdsprogrammet ingår inventeringar för ökad kunskap, att upprätta landskapsplaner för bevarande av bombmurkla och åtgärder för skydd/skötsel.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.