Åtgärdsprogram för stortapetserarbi, storkägelbi och Thomsonkägelbi

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6332-0.