Åtgärdsprogram för gulfläckig igelkottspinnare

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6325-2.