Batterifonden

Förslag på batterifondens framtida användning. ISBN 978-91-620-6320-7.

Sidor
92
Utgiven
2010-02
Pris
142,00 kr. (exkl moms)
150,52 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6320-7

Förslag på batterifondens framtida användning

I samband med regleringsbrevet för år 2009 fick Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa hur tidigare inbetalade medel till batterifonden har kommit till användning. I uppdraget ingick det att vid behov föreslå hur eventuella återstående medel i fonden bör hanteras. Syftet med den här rapporten är att vara ett underlag inför kommande hantering av innestående medel i nuvarande batterifond. Viktiga målgrupper för innehållet i rapporten är, förutom regeringen, bland annat producenter av batterier (enligt förordning SFS 2008:834), insamlare och återvinnare av batterier och parter som arbetar med utveckling och forskning kring batteriteknik och återvinningstekniker.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.