Tre scenarier för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

En kostnadsuppskattning. ISBN 978-91-620-6317-7.

Sidor
37
Utgiven
2009-11
Pris
135,00 kr. (exkl moms)
143,10 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6317-7

En kostnadsuppskattning

I rapporten redovisas de uppskattade kostnaderna i tre scenarier för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft: 1) Nationell samordning av kontrollen i sex kontrollområden, 2) Det så kallade MIKSA-förslaget med länsvis samverkan i 21 kontrollområden och 3) Kommunal kontroll, utan samverkan, i 290 kontrollområden. Rapporten har tagits fram av en konsult (Profu AB) och utgör ett komplement till NV rapporterna 5883 och 6316.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.