Uppskattat antal mätstationer med reviderad förordning utan MIKSA-samverkan

Kompletterande beräkning till NV:s rapport 5883. ISBN 978-91-620-6316-0.

Sidor
27
Utgiven
2009-11
Pris
133,00 kr. (exkl moms)
140,98 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6316-0

Kompletterande beräkning till Naturvårdsverkets rapport 5883

Rapporten innehåller en kompletterande beräkning till Naturvårdsverkets rapport 5883 (kostnadsuppskattning i samband med förslag till reviderad förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft). Ytterligare ett scenario redovisas: Kostnaderna för kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i en situation där det nya luftdirektivet genomförs, men inte det så kallade MIKSA-förslaget. Rapporten har tagits fram av en konsult (Profu AB).

- - -

Beställtryck, ej rabatt.