Uppskattat antal mätstationer med reviderad förordning utan MIKSA-samverkan

Kompletterande beräkning till NV:s rapport 5883. ISBN 978-91-620-6316-0.