Åtgärdsprogram för kronärtsblåvinge 2009–2013

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6314-6.