Åtgärdsprogram för kronärtsblåvinge 2009–2013

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6314-6.

Sidor
32
Utgiven
2010-02
Pris
137,00 kr. (exkl moms)
145,22 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6314-6
Författare
Håkan Elmquist

(Plebejus argyrognomon)

Är bedömd som akut hotad i den svenska rödlistan, är känd från ett 20-tal lokaler i nordöstra Småland och sydöstra Östergötland. Det finns också fynd på Öland gjorda på 1930-talet. Under 1900-talet har förekomsterna minskat. Arten kräver torra solvarma platser med värdväxten sötvedel. Nästan alla idag kända förekomstplatser är belägna i sydvända vägkanter och i anslutning till bergbrant eller sluttning. Troliga skäl till minskningen av artens förekomster är igenväxning och för tidig slåtter av vägkanter. Åtgärderna som föreslås i programmet omfattar bland annat informationsinsatser, långsiktigt skydd av vissa kärnförekomster och biotopvårdande åtgärder.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.